Orter anvandes i mindre omfang i karleksmagin ann va vi eventuellt forvantar oss

Det vart i synnerhe orter och blomste som at sin skepnad eller vars rotter erinrade ifall konsorganen sasom ansags verksamma. Tillika blommors benamning kunde inverka gallande forsavit do anvandes inom karleksmagi, ej minst innefatt det karleksort. Det ha skulle en ponke sam donna inmundig sallskap darfor at bliv kar inom varandra.

Andra anvandbara sak saso anvandes inom karleksmagin hamtades fran do ha ihjal samt sexiga Grekisk kvinnor saken dar jord dom vilade ino. Ino en vitsor av Angermanland sags att forsavitt gravmull kastas mellan ett pa manniskor saso varje ”gjorda postum varann”, dvs. att de vart alskande efterso nago fortrollning, emeda upphor fortrollningen.

Nar han gick, glomde han kniven, skad flickan gomde saken da saso ett minne utav natten

Ocksa oblater kunde stjalas a kyrkan och anvandas i magiskt intention, do ansags ju redan finnas fyllda av energi. Forsavit oblat stoppades inom munnen sam e kysstes varje effekten omedelbar, saken dar kyssta blev snabbt foralskad i den saso kysste. Forsavitt oblat syddes in ino alternativ lades i nago flickas alternativt pojkes stass blev saken dar personen tokig in love inom saken dar som gjort det ha. Bryderi kunde fast a uppsta forsavitt oblaten togs da, emeda forsvann kanslorna.

Karleksmagi leder mo olyckshandelse

Att villi magisk gata erhall nagon in lov var forenat tillsamman haveri. Atskillig uppteckningar skanker prov pa att dom makar sasom blivit ”hoptrollade” sallan fick e vidstrack samt smaskigt gifte. Inom darnast vitsor av Vilhelmina ino Lappland berattas om hurdan nagon tjej vakat mirakel midsommarnatten vilket lett mot att hon fatt makt kvar nago kar till hans onskan

Nago dam, saso vakade midsommar for att erhall beskada sin tillkommande akta half, fick spann saken dar utsatta tiden besok itu ett karl. Kvinnan forstod, att detta vart den man, hon skulle tillverka, samt redde mo ett maltid at honom. Nedanfor maltiden tog gubbe fram sin dol samt skar pro sig bruten det framsatta kottet. Tiden gick, och kvinnan blev aktenskapsbunden tillsamman saken da man, hon sett under midsommarnatten. En stig, nar hon nedstamd ino barnsang, skulle gubben soka nagot inom hustruns lada. Da fann han saken da dolk, som han forlorat den forskrackliga midsommarnatten, da han utav andra blivit ford till kvinnan. Han mindes hur hans fotter och bota kropp hade blivit plagade nedanfor denna aktur. I ursinne skrek han Jasa, det var du som fororsakat mej varenda saken dar plagan! Sam darmed stotte han kniven i henne sam dodade henne.

Det befinner sig ej i synnerhe svart att kika moraliska pekpinnar i saken dar narvarande typen bruten sagner. Att pa sagolik gata bearbeta sin miljo, alternativt annu varre, att testa erhalla inflytande slu ett persons emotione samt vilja var saken dar varsta sortens trolltyg. Tv hundra ar tidigare, under trolldomsanklagelsernas epok fran andra halften it 1600-talet till etta halften bruten 1700-talet, varenda orsaken mot att en segment anklagades pro haxeri samt stalldes infor ratta nyss det att de ansags innehav praktiserat karleksmagi. Ino varsta rattssak domdes saken da anklagade personen mo doden alldenstund det ansags att dom hade ingatt en allians tillsammans sata (krin 300 manniskor dodades for haxeri ino Sverige mirakel framtid delen bruten 1600-talet).

Karleksmagi var idelige riktad kontra en eftertrycklig individ. Den kunde praktiseras av bade hanar sam kvinn ehuru det tycks innehava varit nagot vanligare att kvinns gjorde det. Medryckand ino sammanhanget ar att flertal uppteckningar berattar ifall att mans anledning med karleksmagin var att erhalla ett madam att lystnad dom, ej sallan endast tillfalligt ellerbara sta en natt. Nar det galler dom kvinnor saso anvande sig utav denna modell it trolldom vart det vanligare att det utspela forsavit att patraffa samt att spar en aktenskapspartner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *